About Belgium - CHIELI

Men moet een robot midden in het dorp laten

Facts About Belgium / April 18, 2021

Naarmate het aantal robots toeneemt is het moment waarop machines de voornaamste voedselproducent worden slechts een kwestie van tijd. De ontwikkelde landen streven naar een maximale robotisering van de landbouw. Op zijn minst wordt er een verhoging van de productiviteit verwacht.

Servicerobots zijn in staat diverse bewerkingen zowel in de agricultuur uit te voeren (bodembewerking, bemesting, uitzaai, bewatering enz.) als in de veehouderij (voederen, melken, wol verwerken, vlees en vis snijden enz.)

Robots werden aanvankelijk ingevoerd in de melkveehouderij. Aan het einde van de vorige eeuw verschenen robotmelkbedrijven. Dit is relevant geworden onder meer door het wereldwijde tekort aan voedereiwitten en de stijgende voederprijzen. De enige manier om je productiekostprijzen te verlagen is kostenbesparing en robotica is uiteraard het beste middel. Dit was het eerste punt.

Ten tweede: met betrekking tot het personeel. Automatische systemen die 24 uur per dag werken zonder weekeinden of vakanties helpen de handenarbeid tot een minimum te beperken, lossen het probleem van personeelstekorten op of integendeel helpen effectief bezuinigen op personeel. Wat nog een absoluut voordeel is dat alle risico's die samenhangen met de menselijke factor bijna volledig worden uitgesloten.

Vandaar het derde en vierde: de dieren zelf en producten. Van de uierbehandeling voor en na het melken tot het volgen van de gezondheid van alle koeien en de melkkwaliteit doet de computer het werk. Doordat de melkrobot altijd voor en na het melken uiers reinigt en alle verzorgingsprocedures uitvoert, is het mogelijk om uierinfecties te vermijden en verspreiding te voorkomen. Naast veiligheid merken boeren een verbetering van de melkkwaliteit op.

Totaal verschillende bedrijven blijven geïnteresseerd in melkrobots, zowel diegenen die melkveebedrijven renoveren als diegenen die nieuwe complexen bouwen. De ervaring over de hele wereld leert dat melkrobots een goede oplossing en een succesvolle investering zijn ook voor kleine landbouw- en familiebedrijven.

Om aan de toekomstige behoeften van de mensheid te voldoen, zijn gedurfde veranderingen nodig. Mens-robot samenwerking - de toekomst van de landbouw.

Afbeelding van cuidando diabetes via Pixabay